Fördelar med trådlösa villalarm

Fördelar med trådlösa villalarm

När villalarm först dök upp på den svenska marknaden hade inte den trådlösa tekniken uppfunnits. Det innebar att allt installerades med kablar. Det var kablar överallt och dessa löpte genom väggar och tak. Larmet varade under några år tills det behövde bytas ut. Om man inte betalade för en uppgradering stack det ut kablar överallt ur väggarna. Sedan kom den trådlösa tekniken. Här tittar vi närmare på några av de främsta fördelarna med trådlösa villalarm.

Trådlösa villalarm är enkla att installera

En av de främsta anledningarna med trådlösa larmsystem är att det inte krävs en dyr installation, eller en destruktiv sådan vilket var fallet med de gamla larmsystemen med kablar. Den nya generationen villalarm behöver du ingen elektriker för att installera, utan du kan enkelt göra jobbet på egen hand. Allt du behöver är några enkla verktyg, några skruvar och några timmar av din fritid. Svårare än så är det inte!

De nya larmsystemen drivs av batterier

Även om vissa gamla larmsystem med kablar hade batteridriven backup, användes denna endast i nödfall och batterierna dränerades snabbt. Dagens trådlösa villalarm förlitar sig istället helt på batterikraft (eller åtminstone primärt) och har därför ett mer robust och pålitligt system för detta. De flesta larmsystem uppmanar dig dessutom att på regelbunden basis kontrollera batterierna, och vid behov byta ut detta, så du inte står utan ett fungerande larmsystem. En fördel med batteridrivna larm är att även om en inkräktare klipper av strömförsörjningen till din bostad, kommer ditt villalarm fortfarande skydda din bostad.

Trådlösa larmsystem har bättre täckning

De nya villalarmen kan kommunicera på ett betydligt större avstånd än vad som tidigare var möjligt och ger därför mer än dubbelt så bra täckning. Detta gör att även avlägsna delar av din bostad, till exempel ditt garage eller en annan byggnad som är frikopplad från huvudbyggnaden, kan skyddas med hjälp av ditt villalarm. Om du bor på en större fastighet kan flera trådlösa system kopplas samman för att ge ännu bättre täckning. Det finns således ingen risk att någon del av din fastighet ska hamna utanför täckningsomfånget, och på så vis lämnas exponerat för inkräktare.