Köpa guld – rätt pris

Att köpa guld till rätt pris är enkelt oavsett om det sker via en guldbutik eller en E-butik. Däremot är det bra att vara väl insatt i de olika begrepp som nämns för att en så bra affär som möjligt ska kunna genomföras. Här finns information om guldpris och värde.

Hedge mot inflation

Ibland benämns guld vara en ”hedge mot inflation”. Visserligen går värdet på guld upp och ned över tid men sett över en längre period har guldet varit en värdebevarande investering. Tanken med guld är alltså inte att spekulera på lång sikt utan att bibehålla köpkraften. Detta inte minst om det är hög inflation i landet.

Ett exempel på detta kan ses från våren 2022 då aktiemarknaden vände nedåt efter en lång uppgång samtidigt som invasionen av Ukraina skapade en oro på marknaden. Under ett par månader ökade guldpriset med över 20 % och nådde historiska nivåer.

Guldpris med ångerrätt

Den som väljer att köpa guld online har alltid 14 dagars ångerrätt. Detta enligt distansköplagen. Däremot gäller denna trygghet inte om guldföremålet har specialdesignats utifrån köparens önskemål. Är det däremot en mindre guldtacka eller annat standardiserat föremål ska ångerrätten kunna utnyttjas.

Karat

Karat bevisar guldlegeringens renhet. De två vanligaste är:

  • 18 K
  • 24 K

I de butiker där det går att köpa guld anges alltid karat på guldet, vikt och annan information. Detta för att köparna tydligt ska förstå vad som köps och själv kunna värdera och jämföra priser.

Certifikat kan påverka guldpris

Att köpa guldcertifikat är ett alternativ till att köpa guld i fysisk form. Ett certifikat ges ut av ett företag som äger den underliggande tillgången. Genom att handel sker med certifikat blir handeln betydligt lättare att genomföra än om fysiskt guld ska byta ägare. En fördel är alltså den enklare hanteringen i handeln. En nackdel är däremot risken att företaget går i konkurs och därmed kan dess certifikat blir värdelösa. En annan nackdel är att certifikat inte kan belånas eller delas upp i mindre delar. Det är inte heller möjligt att använda dem som betalningsmedel.

Om fysiskt guld eller certifikat bör köpas beror alltså målet med köpet. Är det en finansiell investering eller en ekonomisk trygghet i en orolig värld? Önskas ädelmetallen hållas hemma i fysisk form eller räcker det med att förlita sig på de företag som ger ut dessa certifikat?