Därför är fondsparande bättre än aktier

Därför är fondsparande bättre än aktier

Advisor är ett välkänt svenskt fondbolag som förvaltar tre fonder under egen flagg: Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2. Den förstnämnda fonden är även valbar på Pensionsmyndighetens fondtorg. Advisor har idag cirka 50 000 kunder och förvaltar ett kapital som uppgår till ungefär 10 miljarder kronor.

Här tittar vi närmare på fördelarna med fondsparande jämfört med aktier, samt de nackdelar det för med sig att placera i aktier.

Fördelar med fondsparande

Det finns flera fördelar med att spara i fonder istället för aktier och andra värdepapper:

  • Professionell fondförvaltning. Den kanske främsta fördelen med att spara i en fond istället för i en aktie är att fonden förvaltas av en professionell förvaltare. Det gör att du slipper lägga ner tid och energi på att förvalta en portfölj med aktier. Istället kan du köpa en fond innehållande andelar i flera olika värdepapper och låta fondförvaltaren sköta förvaltningen av dessa.
  • Låg tröskel. Att köpa enskilda aktier kräver dels mer kunskap men även mer tid än ett fondsparande, vilket kan vara en fördel för många sparare. Du bör inte investera i ett företag om du inte är väl förtrogen med hur man bedömer huruvida det är lämpligt att göra investeringen eller inte. Ur det hänseendet är fonder bättre för dig som saknar denna tid eller kunskap.

Nackdelar med att placera i aktier

Generellt sett är den främsta fördelen med aktier att de kan ge en högre avkastning, dels genom ett ökat aktiepris men även genom utdelningar. Det finns dock flera nackdelar med att investera i aktier som du bör känna till:

  • Potentiellt sett högre risk. Den främsta nackdelen med att investera i aktier att denna investeringsmetod kan medföra en högre risk än att ett sparande i fonder. När du investerar i aktier finns det alltid en viss risk att du förlorar en del av, eller hela, ditt investerade kapital.
  • Aktier är mer instabila än många andra placeringar, på så sätt att aktiernas pris kan förändras en hel del på mycket kort tid. Detta kan vara ett problem om du snabbt behöver dina pengar och aktien har sjunkit.

Genom att öka din kunskap om fonder och ta hjälp av professionellt fondbolag som Advisor säkrar du din framtid och en enklare pension genom högra avkastning det vill säga mer i plånboken när åldern är inne.