Syftet med en HLR-kurs

Syftet med en HLR-kurs

Vid det här laget har du förmodligen hört begreppet hjärt-lungräddning och har en någorlunda klar bild av vad det innebär. Hjärt-lungräddning är ett fenomen som du förmodligen fick lära dig vikten av i skolan och som ofta förekommer i nyhetsrapporteringen och i spännande kriminalserier på tv. Du kanske rentav har övervägt att anmäla dig till en HLR-kurs för att lära dig HLR?

De som utför hjärt-lungräddning framstår ofta som hjältar i media och i samhället. Men vet du egentligen vad som krävs för att rädda någons liv med denna metod? Krävs det en viss teknik för att pumpa en utsatt persons bröst tills ambulanspersonalen anländer? Ja, så är det i allra högsta grad och korrekt utförd hjärt-lungräddning kan ofta vara skillnaden mellan huruvida en utsatt person överlever eller avlider.

Det som chockerar många är att till synes friska personer ofta är de som drabbas av hjärtinfarkt till följd av en olycka eller en annan extrem situation. I Sverige dör cirka 7 700 av de 30 000 personer som varje år drabbas av hjärtinfarkt. Om du ser någon drabbas av detta sjukdomstillstånd rör det sig sannolikt om en person som du känner, eftersom en stor andel av alla hjärtinfarkter inträffar i hemmet. Det innebär att du behöver kunna utföra hjärt-lungräddning på ett korrekt sätt för att öka dina möjligheter att en vacker dag rädda livet på en närstående.

Lär dig hjärt-lungräddning genom en HLR-kurs

Genom att gå en HLR-kurs kan du lära dig att utföra hjärt-lungräddning. HLR är en metod som har räddat livet på utsatta människor sedan år 1740. Under årens lopp har dock stora framsteg gjorts inom denna metod för återupplivning. För att få en bättre förståelse för vad hjärt-lungräddning går ut på är det viktigt att bryta ner begreppet. De olika bokstäverna i HLR symboliserar hjärtat, lungorna och räddning.

När du utför HLR stimulerar du den drabbade personens hjärtslag att sätta igång blodcirkulationen igen och syresätta kroppen. Genom att applicera ett rytmiskt tryck mot bröstet tvingar du hjärtat att fortsätta pumpa, vilket håller personen vid liv. Tekniken är en viktig del av hjärt-lungräddning, då HLR som utförs på ett felaktigt sätt kan få blodflödet att avstanna. HLR är dock ganska enkelt och genom att gå en HLR-kurs kan du bemästra denna metod, intresserad? Varför inte göra ett besök hos en av de som erbjuder HLR-utbildning i Göteborg? Förutom att få god kännedom om hur man teoretiskt såväl som praktiskt utför hjärt-lungräddning, finns också en möjlighet att ställa frågor och få tips. En grundlig utbildning tar inte lång tid, även om dess innehåll kan vara det som gör skillnad. Det finns ett flertal utbildningar runt om i Sverige och du kan snabbt hitta en utbildare i närheten av dig. Utbudet är generellt större i storstäderna, men även i mindre kommuner erbjuds fullgoda kurser.