Bättre relation i familjen

Om du går till en psykologmottagning för att få hjälp med en relation i familjen kan de erbjuda hjälp utifrån flera olika tjänster. Allt beroende på problemets omfattning och vilka som ska följa med på samtalen. Följande exempel är från en psykolog på Kungsholmen.

Parterapi

När du och din partner har en konflikt som ni inte kan lösa på egen hand kan parterapi vara en bra lösning framåt. Parterapi kan utföras med flera olika inriktningar vilket betyder att detta bör kontrolleras upp innan en tid bokas. I alla fall av de som har åsikt om vilken slags terapi de önskar. Den psykolog, från Kungsholmen, som dessa exempel är tagna från erbjuder ”evidensbaserad parterapi” och arbetar med KBT samt IBCT. Först sker en bedömning av problematiken varpå sedan själva terapin genomförs. Detta med målet att skapa en beteendeförändring.

Parbesiktning

Ta hand om relationen innan problemen har gått för långt. Det kan ske genom att ha en så kallad parbesiktning. Det handlar inte om att gräva fram problem utan istället, under ordnade former, gå igenom livet och lyfta fram olika punkter. På detta sätt går det att lyfta varandra i relationen och även upptäcka saker att tag i innan de blir för stora.

Familjerådgivning

Familjerådgivning är i grunden en kommunal service till kommunens invånare. Det innebär att fem tillfällen får bokas till det pris som kommunen avgör. I Kungsholmen är priset 300 kr per gång. I andra delar av Stockholm är priset 450 kr eller högre. Samtidigt är det betydligt lägre än om fullt pris hade betalats för besöket hos psykologen. Familjerådgivning kan bokas av föräldrar som har svårt att samtala med sina barn men även för att lösa relationer mellan två vuxna. Ett exempel är att parterna kan behöva prata efter en skilsmässa för att hitta nya förhållningssätt till varandra.

Webbterapi

Kan du inte åka till psykologen? Låt psykologen komma till dig. I detta fall erbjuds nämligen webbterapi. I dagens digitala samhälle, med webbmöten inom de flesta företag, erbjuds även parterapi på distans. En lösning för de som inte kan komma hemifrån på kvällarna och inte har tid på dagarna. Koppla upp er vid varsin dator och skapa ett trepartssamtal med psykologen. En del tycker detta är en smidig lösning. Andra uppskattar mer att verkligen träffas i verkligen. Men ibland finns inte alltid alla alternativ att välja på.