Chansa med premiepensionen eller spela säkert?

Av de pengar som din arbetsgivare varje månad betalar in till pensionssystemet, går 2,5 procent av de 18,5 procenten av din lön till premiepensionen, medan övriga 16 procent går till inkomstpensionen. Detta är var Advisor Fondförvaltning och andra fondförvaltare verkar. Advisor utmärker sig genom avkastning som är högre än övriga. Samtidigt har vi åtskilliga ytterligare alternativ att välja bland.

Inkomstpensionen, som är den största delen av din inkomstpension, har en låg risknivå. Eftersom premiepensionen är en liten del av din allmänna pension (cirka 13,5 procent), har du råd att chansa lite utan att riskera allt. Genom att våga lite mer vid val av premiepensionsfonder (tidigare kallade PPM-fonder), ökar du också dina möjligheter till en bättre värdeutveckling på ditt premiepensionskonto.

Du kan naturligtvis ta det säkra före det osäkra och välja räntefonder eller blandfonder före aktiefonder. Även inom en fondkategori såsom aktiefonder finns det fonder med olika hög risknivå att välja mellan. Risk är i mångt och mycket ett negativt laddat ord, men risk kan också innebära en möjlighet. Ju högre risknivå en fond har, desto större möjligheter potentiell värdeutveckling har fonden. Samtidigt som den möjliga positiva avkastningen är större, är dock risken samtidigt större för en negativ värdeutveckling.

Vad innebär riskvärdet?

På Pensionsmyndighetens hemsida kan du se vilken risknivå de olika valbara fonderna har. Dessa är indelade i fem olika kategorier:
0-2 (mycket låg risk)
3-7 (låg risk)
8-15 (medelrisk)
16-24 (hög risk)
25 och uppåt (mycket hög risk)

En fonds riskvärde är en indikation på till vilken grad en fond har avvikit mot sin genomsnittliga värdeförändring, ett nyckeltal som även kallas för standardavvikelse. Ett högre riskvärde innebär större avvikelser och därmed också en högre risk. Det motsatta gäller för ett lägre riskvärde. Det är också så att olika fondkategorier är förenade med olika risknivåer. Exempelvis har räntefonder en lägre risk, medan aktiefonder en högre och blandfonder någonstans däremellan.

Hur pass hög risknivå dina fonder bör ha beror till stor del på hur pass stor risk du är beredd att ta. Med det sagt behöver naturligtvis inte alla dina PPM-fonder ha en hög risknivå, utan du kan förstås balansera din fondportfölj genom att välja fonder med olika hög risk. På samma sätt som det kan vara en bra idé att välja fonder ur olika fondkategorier, kan du balansera portföljen med hjälp av olika risknivåer.

Om allt det här låter som gallimatias är det ingen dum idé att ta hjälp av en fondförvaltare såsom Advisor PPM, som kan sköta allt som har med dina premiepensionsfonder att göra.