Golvsliparna i Stockholm visar vägen till bättre golv

Det blir allt vanligare att företag har bloggar (på hemsidan eller extern) där de delar med sig av viktiga råd inom sin bransch. Ett exempel är ett företag som genomför golvslipning. Golvsliparna i Stockholm visar vägen till bättre golv med ett par tydliga råd.

Renovera – Bättre för ekonomi och miljö

Det första tips som Golvsliparna i Stockholm ger är att renovering i de flesta tillfällen bör prioriteras före nybyggnation. När det kommer till trägolv kan dessa slipas och därmed relativt billigt få liknande utseende som ett nytt golv. Om det kan slipas eller beror däremot på materialet och hur ofta det slipats tidigare. Det får helt enkelt inte vara för ”tunn” yta kvar att slipa på.

Välja golv – Långsiktighet

Det är stor skillnad på trägolv och trägolv. Ett gediget brädgolv kan exempelvis slipas en mängd gånger medan ett tunnare laminatgolv behöver bytas ut betydligt fortare. När man ser på kostnaden handlar det alltså inte bara om den initiala kostnaden för inköp utan även underhåll och sedan eventuellt byte till annat golv i framtiden. I en artikel av Golvsliparna i Stockholm visas att skillnaderna är mycket stora mellan de olika golvens funktion. Välj rätt!

Var noga med rätt ytbehandling

Att slipa är viktigt för att få ett snyggt golv. Men att ytbehandla rätt är nästan ännu viktigare. Ska olja, lack eller vax väljas? Det är inte helt lätt att som privatperson avgöra detta men att ”chansa” är absolut fel väg att gå. De som inte vet vilken ytbehandling som bör väljas bör kontakta ett golvföretag eller ta med en bit av golvet till en återförsäljare av dessa produkter.

Vilken ytbehandling som behöver väljas kan både avgöras av vilket träslag det är, var i huset som golvet ska renoveras samt tidigare val av ytbehandling.

Välja Golvsliparna i Stockholm – eller slipa själv?

Att anlita Golvsliparna i Stockholm, istället för att slipa själv, har ett par fördelar:

  • Kompetens

De hantverkare som både har utbildning och dagligen utför golvslipning kan självklart nå bättre resultat än en privatperson utan denna kompetens.

  • Undvika tunga jobbet

Renoveringar kan vara olika jobbiga beroende på vilket fysisk kapacitet som krävs. Golvslipning är relativt tungt utifrån att det är stora maskiner som ska användas. Allt detta undviks genom att anlita proffsiga hantverkare.

  • ROT

Med ROT-avdraget blir kostnaden för att anlita hantverkare 30 % lägre.