Välj en säkerhetsdörr i Stockholm med rätt klassning

När man ska välja säkerhetsdörr kan det vara svårt att veta hur man ska kontrollera att dörren uppfyller alla krav. Genom att välja en erfaren firma kan man hitta sin säkerhetsdörr i Stockholm och veta att man gjort ett tryggt val. Säkerhetsdörrar ska uppfylla vissa klassningar för att få kallas just säkerhetsdörrar. Dessa klassningar mäter olika saker såsom inbrottsskydd, ljuddämpning och brandskydd. Man bör hålla lite koll på vad klassningarna innebär för att veta att man valt rätt dörr.

Inbrottsskydd

För att en dörr ska kunna klassas som en säkerhetsdörr enligt klassifikation för inbrottsskydd bör den ha märkning RC 3 eller RC 4 enligt SS-EN 1627. Klassifikationerna ger en tydlig indikation på hur lång tid det tar att bryta ner dörren och med vilka typer av verktyg. En säkerhetsdörr som har RC 4, eller inbrottsklass 4 som det också kallas, är betydligt säkrare än en dörr med inbrottsklass 3.

Ljuddämpning

Det är viktigt att en säkerhetsdörr stänger ute oönskade ljud. Det finns flera klasser för att kategorisera detta och för säkerhetsdörrar använder man främst dessa nivåer:

  • 35 dB
  • 40 dB
  • 45 dB
  • 50 dB

Nivåerna är indikationer på hur många decibel dörren klarar av att stänga ute. Vid 35 dB som är vanligast för säkerhetsdörrar kan man höra delar av samtal som sker på andra sidan dörren, om dessa sker med förhöjd ljudnivå. En dörr som stänger ute 50 dB isolerar i princip helt och hållet, och man skulle inte höra ens om någon ropade på andra sidan dörren. Ofta räcker 35 dB som klassning för säkerhetsdörrar men vid vissa fall, exempelvis då lägenheten har öppen planlösning, kan högre klasser vara lämpliga.

Brandskydd

När man investerar i en säkerhetsdörr i Stockholm vill man även veta att den kan skydda mot bränder. Dessa dörrar ska vara brandtestade och kunna stå emot en brand i minst 30 minuter.

Moderna säkerhetsdörrar i Stockholm med snygg design

En säkerhetsdörr är en mycket god investering eftersom den skyddar mot inbrott, oönskade ljud och brand. Dock ser många en trist ståldörr framför sig då de tänker på säkerhetsdörrar. Detta behöver inte vara fallet och nu finns ett stort utbud av snygga och moderna säkerhetsdörrar tillgängliga i Stockholmsområdet.